Bloggpost

Neandertalere og kjerneverdier

April 17, 2023

Neandertalere og kjerneverdier

Vet du hvorfor neandertalerne døde ut? Ikke gå i samme fella!

April 17, 2023

Bloggpost

Neandertalere og kjerneverdier

17.4.2023
Vet du hvorfor neandertalerne døde ut? Ikke gå i samme fella!
av Jan Fredrik Beck-Bjørntvedt
SERIE: 
Bloggpost

Neandertalerne var på seminar for 450.000 år siden. Man tror det var på Klækken hotell utenfor Hønefoss. Der formulerte de sine kjerneverdier; Samarbeid, mot, integritet og bærekraft. Verdiene ble hogd i stein og på fjellvegger, og dessverre fort glemt. Det er derfor de døde ut.

Åpen, samarbeid, modig og omtenksom. Det er kjerneverdiene til Equinor.

Åpen, modig og troverdig skal NRK være.

Jotun snakker om Lojalitet, omsorg, respekt og mot.

Alle organisasjoner med respekt for seg selv, formulerer kjerneverdier. Kjerneverdiene sier hva som i bunn og grunn skal styre valgene man tar.

I tillegg til å tjene mer penger, selvfølgelig.

Men ikke alle organisasjoner er like gode til å følge opp de valgte kjerneverdiene. Noen bruker de i medarbeidersamtaler og under onboarding. Andre lager fine plakater som henges opp i møterommene. Men altfor mange skriver ned kjerneverdiene et lurt sted, og glemmer dem.

Når jeg besøker organisasjoner, spør jeg gjerne hvilke kjerneverdier de har. Og veldig ofte får jeg flau latter til svar. De vet ikke.

Det er derfor noen ledere og eksperter sier at kjerneverdier ikke har noe for seg. De tar selvfølgelig feil, men det er lov å feile.

Mennesker er et sosialt vesen, og i våre 200.000 år på jorda, har vi jobbet i større og mindre team. Fra jegerlag på 3-4 mann, til store kongeriker. Og like lenge har vi samlet oss gjennom å skape felles identitet, og ved å leve etter felles verdier.

Men vi har altså ikke brukt plakater til å formidle disse verdiene.

Vi har brukt historier.

Homers heltdikt formidlet verdier som formet den gamle greske kulturen.

Bibelen formidlet verdier om kjærlighet, tro og håp som har bidratt til å forme hele vår vestlige kultur.

Hamlet formidlet verdier om sannhet, mot og integritet.

Rocky formidlet verdier om den amerikanske drømmen - you can make it!

Pippi formidler verdier om å tro på seg selv, lek og rettferdighet.

Kardemomme by formidler verdier om å være snill mot andre.

Og hvem har fått alle barn til å pusse tenna i 80 år?

Fortellinger er metaforer på livet, hvor hovedpersonen lever etter et sett med verdier, og vi får se konsekvensene av dette. Fortellinger skaper forståelse og følelser. Fortellinger huskes og deles. Og fortellinger fører til adferdsendring.

Historiefortelling er vårt viktigste verktøy for å bygge kultur. Vi vet det funker, fordi vi har testet det ut - i 200.000 år.

Å formulere kjerneverdier er lurt! Og prosessen med å finne våre kjerneverdier kan gi oss mange gode samtaler og økt bevissthet på hvem vi er, hva vi står for og hva som skal styre våre valg.

Men hvis dere ønsker å få kjerneverdiene ut i organisasjonen, så må dere finne og fortelle historier. Historier om de gangene dere valgte å leve etter verdiene, og hva det førte til. Og om de gangene dere ikke gjorde det.

Så hvilke fortellinger vil dere fortelle?

var video = document.getElementsById("videoID"); video.setAttribute("playsinline", ""); video.setAttribute("muted", ""); video.play();