Bloggpost

Det finnes to måter å lykkes med et prosjekt

April 19, 2023

Det finnes to måter å lykkes med et prosjekt

Det kan være utrolig verdifullt å gå på trynet. (Hvis du lar andre få høre om det.)

April 19, 2023

Bloggpost

Det finnes to måter å lykkes med et prosjekt

19.4.2023
Det kan være utrolig verdifullt å gå på trynet. (Hvis du lar andre få høre om det.)
av Jan Fredrik Beck-Bjørntvedt
SERIE: 
Bloggpost

Et prosjekt kan lykkes på to måter. Den ene er å levere ønsket resultat. Og det er jo å foretrekke.

Men lykkes du ikke på den måten, har du fortsatt en mulighet igjen!

Du kan produsere, formidle og dele læringen dere gjorde på veien. Og det kan være vel så verdifullt og inspirerende for organisasjonen du jobber i. Men husk, hvis læringen dere har gjort skal påvirke andre i deres arbeid, må du formidle på en engasjerende måte.

En film handler ofte om en person med et prosjekt. For eksempel Luke Skywalker, som må redde universet med relativt lavt budsjett, men med et godt team, lasersverd og the Force.

Evalueringen fra dette prosjektet kunne fort blitt en kjedelig powerpoint-presentasjon med altfor mye grafer, tall og tekst. Og den ville ingen ønsket å se. Heldigvis valgte George Lucas et annet format. Han delte fortellingen.

Han fortalte hvordan Luke og teamet hans satte seg et mål, hvordan de prioriterte, håndterte motgang, hvilke valg de gjorde og hvordan de lærte underveis. Han lot det handle om menneskene, mer enn jedi-spesifikk kompetanse og teknologi. Det er jo sånn det blir relevant for oss, og våre prosjekter.

Alle prosjekter møter motstand og alle team gjør feil. Så neste gang dere går på trynet, tenk på hvor interessant det blir for andre å høre historien om det. Og hvilken verdi dere produserer, når alle andre i organisasjonen gjenforteller historien om ditt prosjekt til hverandre.

Og hvis deres feil ender med ny læring til alle i organisasjonen, ja, da synes jeg dere har grunn til å feire!

var video = document.getElementsById("videoID"); video.setAttribute("playsinline", ""); video.setAttribute("muted", ""); video.play();