Bloggpost

De store og de små fortellingene

April 17, 2023

De store og de små fortellingene

Ledere forteller mange typer historier. Men det er to typer fortellinger det kan være kjekt å vite om.

April 17, 2023

Bloggpost

De store og de små fortellingene

17.4.2023
Ledere forteller mange typer historier. Men det er to typer fortellinger det kan være kjekt å vite om.
av Jan Fredrik Beck-Bjørntvedt
SERIE: 
Bloggpost

De store Fortellingen

Dette er blant annet fortellingen om vår organisasjon og vår felles visjon. Om konkurransen og motstanden som møter oss på veien mot målet. Om strategien som sier hvordan vi skal prioritere, og hvilke superstyrker vi skal utnytte. Om verdiene som sier hva som skal styre våre valg. Dette er en fortelling som begynner i fortid, plukker oss opp i nåtid, og tar oss med inn i fremtiden. Det er en inspirerende fortelling som sier hva vi kan få til sammen, og hvilken forskjell vi gjør på samfunnet og menneskene utenfor organisasjonen.

De små fortellingene

Dette er fortellingene om enkeltmenneskene og teamene i organisasjonen. Disse fortellingene er nære. De handler om folk vi kjenner eller kjenner oss igjen i. Om enkelthendelser, situasjoner, eventer, møter, valg som ble tatt, feil som ble gjort og suksess som ble feiret. Handlingen kan strekke seg over et prosjekt, om en dag, om et minutt. Det er disse små fortellingene som konkretiserer den store Fortellingen.

En leder må mestre begge disse typene. Og kunsten er å fortelle den store Fortellingen, gjennom de små fortellingene.

var video = document.getElementsById("videoID"); video.setAttribute("playsinline", ""); video.setAttribute("muted", ""); video.play();