Bloggpost

James Bond - strategi 1962-2021

July 9, 2024

James Bond - strategi 1962-2021

For aller første gang viser vi James Bonds strategidokument: 5 fokus for å redde verden.

July 9, 2024

Bloggpost

James Bond - strategi 1962-2021

9.7.2024
James Bond har også vært på seminar, og jobber etter en strategi på 5 punkter. Dette dokumentet er det ingen som har lest, selv ikke James. Nå får du muligheten.
av Jan Fredrik Beck-Bjørntvedt
SERIE: 
Bloggpost

Strategi er å ta valg. Historiefortelling handler om å ta valg. Ergo: Historiefortelling er perfekt til å formidle strategi.

Alle heltehistorier handler om noen som kjemper om å oppnå noe. Akkurat som en organisasjon. På veien møter de motstand, konkurranse og masse problemer. Akkurat som en organisasjon. Og for å overkomme denne motstanden må helten være bevisst sine styrker og svakheter, utnytte muligheter og få hjelp av gode partnere. Akkurat som en…?

Så her er James Bonds strategi:

Formål: Save the world - in her majesty's secret service

Bond skal bruke alle midler tilgjengelig for å redde verden. License to kill.

Bond har 5 fokus for å oppnå dette:

Omdømme: My name is Bond.

Bond skal alltid fremstå høflig, og med glimt i øyet, selv for menn som vil leke Gud.

Kompetanse: Well, I Like To Do Some Things The Old-Fashioned Way.

Bond kan alt man trenger å kunne for å være spion i verdensklasse, fra å skyte skurker til å spille poker.

Tilpasning: In my business you prepare for the unexpected.

Bond forbereder seg godt, kjenner konkurransen og har en plan. Men han vet at ting ikke går som planlagt. Derfor er han rask til å snu seg om.

Gjennomføringskraft: Action speaks louder than words.

Bond er en mann på gølvet, og er sjelden å se på teams. Når han har bestemt seg for en plan, gjennomfører han alltid, uansett risiko.

Relasjonsbygging: A Martini. Shaken, Not Stirred.

Bond jobber alene, men driver aktivt med relasjonsbygging. Både internt i MI6 og eksternt. Ofte blir han reddet av gode venner.

Dette strategidokumentet er det ingen som har lest, og kom heller aldri på kino. Det er fordi vi foretrekker fortellingen. I fortellingen ser du strategien in action, fortalt gjennom mennesker og deres hendelser. Og i fortellingen blir alt presentert i en rekkefølge som gjør at valgene gir mening. Dessuten husker du fortellingen, hendelser og sitater. Men ingen husker strategien.

Det er altså forskjell på strategien og formidlingen av strategien for å få strategien til å skje. Så på neste strategi-samling, fortell historien om strategien. Historien om hva som har skjedd, og hva som kommer til å skje. Hvilke utfordringer som har og vil komme, og hvordan dere skal bruke deres superstyrker til å vinne over disse.

Og så sender du strategi-dokumentet på mail i stedet.

PS: Why Is It That People Who Can't Take Advice Always Insist On Giving It?

var video = document.getElementsById("videoID"); video.setAttribute("playsinline", ""); video.setAttribute("muted", ""); video.play();