Bloggpost

Bli en bedre debattleder

April 17, 2023

Bli en bedre debattleder

Hvordan får du debattantene i teamet ditt til å jobbe mot det samme målet?

April 17, 2023

Bloggpost

Bli en bedre debattleder

17.4.2023
Ser du på Debatten på NRK?
av Jan Fredrik Beck-Bjørntvedt
SERIE: 
Bloggpost

Fredrik Solvang er en fantastisk debatt-leder, men han har en umulig jobb.

Hver debattant ser på seg selv som hovedpersonen i sin historie. Målet er selvfølgelig å vinne diskusjonen. Kanskje ikke å overtale motstanderen, men å få publikum over på sin side gjennom gode argumenter. Problemet er at motstanderen også har som mål å vinne diskusjonen. Bare med enda bedre argumenter.

Som seer er jeg ofte enig i argumenter på begge sider, gjerne siste innlegg. Og når debatten er ferdig, har jeg sjelden blitt mye klokere. For komplekse problemer, krever god innsikt. Og den mest innlysende, og i mine øyne logiske, løsningen, er ikke nødvendigvis den beste.

I en ledergruppe eller et team er man ofte debattant, publikummer eller debattleder. Noen ganger alt på en gang. Målet er alltid å finne og forankre den beste løsningen for organisasjonen og teamet, og ta en beslutning.

Utfordringen er at alle ser organisasjonen fra sitt ståsted, fra sin avdeling eller sitt team. Og alle er farget av sin kompetanse og bakgrunn. Men det er dette mangfoldet som er gruppas styrke. Vi skal være uenige!

Når vi er uenige i løsningen, viser det seg ofte at uenigheten ligger et annet sted. I premissene, rammene eller hvordan man ser selve problemet. Og hvis vi forsøker å løse forskjellige problemer, er det ikke så rart at vi kommer frem til ulike løsninger.

Så hvordan kan vi bruke gruppas mangfold til å komme frem til den beste løsningen for fellesskapet? Hvordan kan vi starte en diskusjon som sørger for at vi jobber sammen mot et mål?

Si til gruppa at diskusjonen vil ha to omganger.

I første omgang skal vi presentere problemet og de ulike forslagene til løsning. Deretter skal vi jobbe sammen med å forstå og forklare hvorfor vi er uenige? Hvordan har vi tenkt forskjellig? Hvilke data er det vi tolker forskjellig? Hva i strategien er det vi vektlegger forskjellig? Hva er rotårsaken til uenigheten?

Og første omgang er over når vi er enige i hvor uenigheten ligger, og kan presentere dette ryddig for hverandre. Gjerne visuelt med gule lapper på en whiteboard.

Andre omgang handler om å ta en beslutning. Det blir ikke lett, men det blir adskillig enklere etter arbeidet vi utførte i første omgang. Vi kommer mest sannsynlig ikke til å bli enige. Men vi vil forstå problemet, og ikke minst hverandres perspektiv, enda bedre.

Jeg skulle gjerne sett mer av første omgang i Debatten, Fredrik Solvang ;)

var video = document.getElementsById("videoID"); video.setAttribute("playsinline", ""); video.setAttribute("muted", ""); video.play();