Verktøykassa

Kanskje verdens enkleste strategiske verktøy

April 17, 2023

Kanskje verdens enkleste strategiske verktøy

Enkel modell, som kanskje ikke er like enkel å fylle ut. Men gi det et forsøk...

April 17, 2023

Verktøykassa

Kanskje verdens enkleste strategiske verktøy

17.4.2023
Jeg skal nå gi deg verdens nest enkleste modell, også kalt Supermodellen. Den inneholder 3 spørsmål du bør kunne svare på for å lykkes. Og svarene henger sammen.
av Jan Fredrik Beck-Bjørntvedt
SERIE: 
Verktøykassa
I verktøykassa finner du enkle og konkrete verktøy du selv kan ta i bruk, både innen historiefortelling, strategi og innovasjon.

Bare gjør'e!

Supermodellen kan brukes for hele virksomheten, for teamet og prosjektet du jobber i eller bare for deg. Ta et A3-ark og tegn to streker som deler arket i 3 like store ruter. Øverste rute merker du med "Verdi", i midten skriver du "Leveranse" og nederst "Super-egenskaper".

Verdi

Hva er verdifullt for våre kunder?

Kunden opplever verdi når produktet vi tilbyr løser et problem, skaper gode følelser eller dekker grunnleggende behov.

Noen eksempler:
-
En kunde opplever at en paraply er verdifull fordi den holder henne tør i regnet. (Løser et problem)
- En kunde opplever at en annen paraply er mer verdifull fordi hun blir så glad av de rød hjertene på duken. (God-følelse)
- En kunde oppplever at en tredje paraply er enda mer verdifull fordi den også gir henne respekt og anerkjennelse blant de menneskene hun ønsker å høre til. (Grunnleggende behov)

Verdi er det kunden opplever når problemer blir løst og behov blir dekket. Get it?

Hva som er verdifullt, er forskjellig fra person til person. Ja, til og med fra situasjon til situasjon for samme person. Så hvem er det du ønsker å skape verdi for? Og hva er verdifullt for dem? Er det noe som er ekstra verdifullt for kundene, og som ikke andre leverer på?

Leveranse

Hva er det med produktet vårt, som gjør at kunden opplever verdi?

Et produkt skaper altså verdi, og ulike produkter skaper ulik mengde med verdi.

En Hummer kan komme seg frem over alt, nesten som en tanks. For noen som trenger å komme seg frem over alt, er det derfor veldig verdifullt med en Hummer. Og de tenker at den er verdt prisen. Andre trenger ikke å komme seg frem over alt. De trenger kun å komme seg på jobben, hvor det er trange parkeringsplasser. Da er ikke Hummeren veldig verdifull.

Når kundene har alternativer, vil de velge det produktet de tror vil gi dem mest verdi.* Og kundene blir fornøyd hvis de opplever den verdien de forventet å få. God kommunikasjon kan påvirke kundens opplevelse av verdi, fordi kommunikasjonen styrer forventninger og synliggjør at problemet blir løst.

Super-egenskaper

Hva er vi spesielt gode på i vårt arbeid, som gjør at vi kan levere produktet som skaper verdi for kundene?

Å kunne tilby et produkt som er spesielt bra på noen ting, er ikke lett. Det krevet at man jobber på en spesiell måte, har folk med en spesiell kompetanse, eller spesielt utstyr, som konkurrentene ikke har.

Så hvilke superegenskaper kreves for å produsere det dere ønsker? Og hvordan bygger eller utvikler dere disse super-egenskapene?

Formålet

Formålet med Supermodellen er å tydeliggjøre den rød tråden fra verdien man ønsker at kunden skal oppleve, via features ved produktet som gir denne verdien, til superegenskapene man trenger for å kunne levere dette.

Det er mye som er verdifullt for kundene, men ulike kunder har ulike problemer og behov. Det lønner seg derfor å bestemme hvem man tenker å skape verdi for, og hva som er mest verdifullt for dem. Da kan man også prioritere hva produktet skal være skikkelig bra på. Og ikke minst, prioritere hvilke super-egenskaper man må bruke tid og krefter på å utvikle.

PS: Supermodellen er enkel, men det er ikke alltid lett å finne gode svar. Det krever litt trening.

var video = document.getElementsById("videoID"); video.setAttribute("playsinline", ""); video.setAttribute("muted", ""); video.play();