Verktøykassa

Forteller du historien fra riktig perspektiv?

April 17, 2023

Forteller du historien fra riktig perspektiv?

Organisasjonen din kan beskrives fra ulike perspektiv. Hvilket perspektiv velger du når du skal forteller deres historie?

April 17, 2023

Verktøykassa

Forteller du historien fra riktig perspektiv?

17.4.2023
Organisasjonen din kan beskrives fra ulike perspektiv. Hvilket perspektiv velger du når du skal forteller deres historie?
av Jan Fredrik Beck-Bjørntvedt
SERIE: 
Verktøykassa
I verktøykassa finner du enkle og konkrete verktøy du selv kan ta i bruk, både innen historiefortelling, strategi og innovasjon.

En filmfotograf bruker ulike kamera når en historie skal fortelles. Det gjør det mulig å vise fortellingens univers fra ulike perspektiv.

Du kan gjøre det samme. Se organisasjonen din fra ulike perspektiv! Både langt unna og tett på.

Og her er de mest vanlige perspektivene:

Totalen

En fortelling kan handle om organisasjonen i sin helhet. Dette er fortellingen om hvordan organisasjonen jobber mot sin overordnede visjon, med motstanden og mulighetene den møter på veien. Det kan være konkurrenter, ny teknologi og endringer i markedet. Dette perspektivet er det vi kaller en total.

Satelitt-bildet

Men du kan se organisasjonen i et enda større perspektiv. For hvilken rolle spiller din organisasjon i utviklingen av samfunnet vårt. Samfunnet har sine mål, om velferd for alle, fellesskap og bærekraft, og samfunnet har utfordringer som må løses på veien. I denne historien er din organisasjon hjelperen, som bidrar til at samfunnet lykkes med å nå målene sine. Apple viser dette perspektivet i sin fantastiske reklamefilm “1984”.

Medium

Vi kan også zoome inn i organisasjonen. Ved å ta kamera på skuldra, kan vi fortelle historien om en avdeling eller et team, hva de prøver å oppnå sammen og om hvordan de lykkes. Eller feiler, og lærer av det. The Office er et eksempel på dette. Og mange interne historier handler om prosjektteam, som klarte noe bra til tross for mye motstand.

Close up

Så kan vi zoome inn til individet. Den enkeltes medarbeider har også ting den vil oppnå. Hva er det? Hvilke problemer møter medarbeideren på? Ytre motstand eller indre konflikter? Og hvilke egenskaper tar medarbeideren i bruk for å lykkes? Det er ofte dette perspektivet en journalist jakter på, når den skal skrive om en arbeidsplass. Det er vi får den personlige inngangen, som vi alle kan relatere seg til.

En close up kan også brukes på den enkelt kunde. Hva er det kunden deres ønsker å oppnå? Og hvilke utfordringer, pes og problemer møter kunden på sin vei mot sitt mål? Det er disse problemene dere løser for kunden ved å tilby deres tjenester og produkter. Hvis kunden er James Bond, så er dere Q. Hvis kunden er Karate Kid, så er dere Mr. Miyagi. De aller fleste reklamefilmer tar dette perspektivet.

Perspektivene henger sammen

En fortelling kan inneholde mange perspektiv. Kunsten er å få de ulike perspektivene til å henge sammen. For når den enkelte medarbeier når sitt mål (close up), bidrar det til at teamet når sitt mål (helfigur). Og det bidrar til at organisasjonen når sitt mål (total), som igjen hjelper kunden (close up) og samfunnet (satelitt) med å nå sine mål.

Og hvilke perspektiv man velger å fokusere på, avhenger av hvem man forteller til. Det skal vi snakke mer om en annen gang.

var video = document.getElementsById("videoID"); video.setAttribute("playsinline", ""); video.setAttribute("muted", ""); video.play();