Viktig for verden

Verden krever endring. Og skal vi lykkes, må vi samle og engasjere nok mennesker med gode ideer og verdier.

Fortellinger samler og engasjerer

Verden har behov for fellesskap og engasjement. Kanskje mer enn noen gang. Vi trenger mennesker som står sammen, vil noe sammen og gjennomfører sammen. Mennesker, som ikke alltid er enige, men som tør å mene, og som tar valg sammen.
Det er menneskenes evne til å bygge fellesskap og skape engasjement som gjør oss unike. Det er dette som er vår super-egenskap, og nøkkelen til vår suksess.
Vårt viktigste verktøy og virkemiddel for å bygge fellesskap og skape engasjement, er historiefortelling.
Jeg spurte min nye venn ChatGPT (kunstig intelligens): "På en skala fra 1 til 10, hvor viktig har historiefortelling vært for homo sapiens?"
Svaret var tydelig: "Det er vanskelig å overdrive betydningen av historiefortelling for vår evolusjonære og kulturelle historie. 10 av 10."

4 fortellinger som samler

Her er 4 eksempler på store fortellinger som samler og engasjerer veldig mange mennesker. Et fotballag, en religion, et prosjekt og en politisk retning.
Du ville kanskje ikke kalt dette for fortellinger? Det har du helt rett i. Men det er fortellingene om fotballaget og måne-prosjektet du opplever og føler du er en del av. Dette er fortellingene som engasjerer deg.
Fortellingen

Fotball

Type IdÉ
Politisk
Forteller
Donald Trump
Hovedperson
USA
Mål
Be great again!
Motstander
Den etablerte
Hjelper
Donald Trump
Plot forklart
Det er få ting som samler like mye som fotball. For fotball er historiefortelling. Om ambisjoner og mål, motstand, fiender, konflikter, helter og syndebukker, oppturer og nedturer. Fotball skaper følelser!
Vi engasjerer oss i hvert eneste valg klubben vår tar, fra oppkjøp, til lagoppstillinger, til pasninger på banen. Og vi identifiserer oss med klubben, og blir en del av laget. "Vi tapte kampen," sier vi.
fortellingen

Kristendommen

Type IdÉ
Politisk
Forteller
Donald Trump
Hovedperson
USA
Mål
Be great again!
Motstander
Den etablerte
Hjelper
Donald Trump
Plot forklart
Kristendommen er en fortelling om hvordan menneskene ble skapt av Gud, sviktet og mistet Gud, og hvordan vi skal komme tilbake til han. Denne fortellingen treffer på menneskets dypeste behov om å finne en mening med livet.
Kristendommens fortelling har utviklet og tilpasset seg over flere tusen år. Men i kjernene er det den samme fortellingen som samler og engasjerer folk i dag, som for 1000 år siden.
Fortellingen

Apollo

Type IdÉ
Politisk
Forteller
Donald Trump
Hovedperson
USA
Mål
Be great again!
Motstander
Den etablerte
Hjelper
Donald Trump
Plot forklart
Når president Kennedy skulle samle og engasjere USA med ideen om en mann på månen, fortalte han en større fortelling. En fortelling om USAs rolle i verden, om fienden Sovjetunionen, om hvor vanskelig det ville bli, men at de kunne klare det hvis alle dro i samme retning.
Niel Armstrong fortalt også en fortelling da han uttalte: "One small step for man, one giant leap for mankind."
Fortellingen

Make America Great Again

Type IdÉ
Politisk
Forteller
Donald Trump
Hovedperson
USA
Mål
Be great again!
Motstander
Den etablerte
Hjelper
Donald Trump
Plot forklart
Trump forteller historien om hvordan USA har mistet sin posisjon, og hvordan Washington er fylt opp av korrupte, ubrukelige politikere. Nå skal Trump rydde opp, og gjøre USA mektig igjen.
I tillegg til denne historien, produserer Trump fortellinger om hvorfor du ikke kan stole på myndighetene, rettsvesenet og hverandre. Han bryter ned demokratiet, med en fortelling av gangen.

Fortellinger gir kraft til ideer

Verden består og utvikles av ideer. Store ideer, som politiske ideologier og vitenskapelige teorier. Nyttige ideer, til produkter og tjenester. Og små ideer, forslag og løsninger, som hverdagen vår er full av.
En idé er verdifull, men den har ingen kraft i seg selv.
En idé som når frem til mange, har stort potensiale.
En idé som engasjerer, vil få ting til å skje.
En idé som samler mange i et fellesskap og engasjerer dem, har enorm kraft - til å utvikle, til å endre, til å velte og til å bevare.
Ideer som formidles gjennom god historiefortelling, vil samle og engasjere sitt publikum. Det er disse ideene som får oppmerksomhet, som skaper følelser, som blir valgt og, ikke minst, gjennomført.
Historiefortelling gir ideer kraft til å bevege verden.
En idé kan være en mening, en oppfatning, en plan, et forslag en løsning, en ideologi, en teori og mye annet. Når du selger et produkt, forsøker du å formidle en idé til kunden. Hvis kunden er tørst, selger du ideen om at hen bør drikke vann. Hvis ideen formidles som en god fortelling, vil kunden føle både tørsten og vannet i munnen. Og velge din idé.

Ideenes fortellinger

Da vi valgte ny bil, var det ulike fortellinger vi fortalte oss selv før vi tok et valg. I den første fortellingen så vi oss. selv som gode foreldre, som valgte den trygge løsningen for vår datter på 1 år. I den andre fortelling så vi oss selv som miljøbevisste mennesker som tar ansvar, i hvert fall litt. Og i den tredje fortellingen var vi arbeidsomme folk, som følte vi hadde fortjent en bra bil. Vi endte opp med en Volvo XC60. En hybrid altså.
En idé, et produkt eller en person har alltid en tilhørende fortelling. Vi setter ideen i kontekst, som del av en hendelse eller et høyere formål. Da forstår (og føler) vi hvordan ideen bidrar til å skape verdi, for oss og for samfunnet.
Noen ganger utvikler vi fortellinger selv, ubevisst. Jeg har for eksempel utviklet en fortelling rundt ideen om "å kjøre bil med henger". Den spiller seg ut i hodet mitt når noen foreslår at jeg skal kjøre bil med henger, og har sitt utspring i en konkret hendelse for mange år siden. Kjedelig sak.
Andre ganger blir vi påvirket til å bytte ut våre egne fortellinger. Coca Cola vil for eksempel ikke at deres brus er en del av fortellingen om en tur til tannlegen. De vil at du bytter ut den med en fortelling om julefeiring med familien. Det er dette som kalles merkevarebygging.
Hvis du selger en idé, et produkt eller en tjeneste, og du klarer å få folk til å fortelle din fortelling, ja, da blir du rik.
Her er 5 eksempler på ideer og deres fortellinger.
Ideen

Fredagstaco

Type IdÉ
Politisk
Forteller
Donald Trump
Hovedperson
USA
Mål
Be great again!
Motstander
Den etablerte
Hjelper
Donald Trump
Ideens fortelling
Fredagstaco er ikke summen av lefser, kjøttdeig og mais. Det er en følelse av ukeslutt, familiesamling og Nytt på nytt. Hver eneste helg forsterkes vår fortelling om fredagstacoen. Fredagstaco handler ikke om smak. Fredagstaco er en følelse.
Ideen

Nike

Type IdÉ
Politisk
Forteller
Donald Trump
Hovedperson
USA
Mål
Be great again!
Motstander
Den etablerte
Hjelper
Donald Trump
Ideens fortelling
Nike forteller historien om alle oss med et uforløst potensiale, som kjemper en indre kamp for å nå våre store og små mål. "Just do it," sier de. De heier på oss og tror på oss, og er villige til å selge oss utstyret vi trenger for å lykkes.
Ideen

Å flytte til Sveits

Type IdÉ
Politisk
Forteller
Donald Trump
Hovedperson
USA
Mål
Be great again!
Motstander
Den etablerte
Hjelper
Donald Trump
Ideens fortelling
Når bedriftseiere flytter til Sveits, forteller de en historie om at skattene gjør det umulig å lykkes. Venstresiden i norsk politikk forteller historien om egoistiske rikinger som ikke vil bidra til fellesskapet.
Ideen

Robot-gressklipper

Type IdÉ
Politisk
Forteller
Donald Trump
Hovedperson
USA
Mål
Be great again!
Motstander
Den etablerte
Hjelper
Donald Trump
Ideens fortelling
Jeg har en fortelling som jeg forteller kona, om hvorfor vi bør skaffe oss en sånn robot-klipper. Denne fortellingen legger vekt på hvordan jeg kan bruke den oppsparte tiden på å gjøre nyttige ting for kona i stedet.
Ideen

Sosialisme

Type IdÉ
Politisk
Forteller
Donald Trump
Hovedperson
USA
Mål
Be great again!
Motstander
Den etablerte
Hjelper
Donald Trump
Ideens fortelling
Den norske fortellingen om sosialisme handler om kampen mot ulikhet, og at vi står sterkere i fellesskap enn alene. I USA er fortellingen om sosialisme en helt annen, der de legger vekt på statlig kontroll og mindre frihet til den enkelte.

Fortellinger som må fortelles NÅ!

Akkurat nå trenger vi å samles rundt noen felles ideer og utfordringer. Disse utfordringene er gigantiske. Så store at vi må samle og engasjere alle for å lykkes. Det krever historiefortelling i verdensklasse. Fortellingene må gi oss inspirasjon, ikke bare frykt. De må gi motivere oss med gulrot, ikke bare formane med pisk.
Her er noen av disse utfordringene.
Utfordring

Klimakrise

Type IdÉ
Politisk
Forteller
Donald Trump
Hovedperson
USA
Mål
Be great again!
Motstander
Den etablerte
Hjelper
Donald Trump
Ideen forklart
At vi befinner oss i en klimakrise, er et faktum. Men det er også et budskap eller en idé som må nå ut, som må “kjøpes” og som må samle og engasjere nok mennesker til handling. Klimakrisen vil kreve den største endringsprosessen siden tidenes morgen. Og skal vi lykkes, holder det ikke å spre frykt eller preke moral. Vi må fortelle historier.
Utfordring

Likestilling

Type IdÉ
Politisk
Forteller
Donald Trump
Hovedperson
USA
Mål
Be great again!
Motstander
Den etablerte
Hjelper
Donald Trump
Ideen forklart
Likestilling er en selvfølgelig idé, som alle i vår del av verden “kjøper”, og som samler og engasjerer de fleste. Men ikke nok til at vi er i nærheten av målstreken. For å få kraft i denne ideen, holder det ikke med grafer og tall om status. Vi må fortelle de nære, konkrete fortellingene om menneskene som opplever denne urettferdigheten
Utfordring

Demokrati

Type IdÉ
Politisk
Forteller
Donald Trump
Hovedperson
USA
Mål
Be great again!
Motstander
Den etablerte
Hjelper
Donald Trump
Ideen forklart
Vi trodde demokratiet sto støtt. Men denne ideen trues flere steder i verden, blant annet i USA, som vi trodde var demokratiets vokter. Å lykkes med demokrati krever mye oss, både borgere og politikere. Og akkurat nå er vi ikke gode nok. Vi, innbyggerne, er ikke opplyste nok, politikere roter bort tillit, og debattene bærer preg av at alle har gått på kurs.

Superkraften kommer med et ansvar

Alle ideer konkurrerer med mot andre ideer. Noen ideer er gode, noen er dårlige. Og noen er onde.
Men det finnes ingen fasit på hva som er en god idé og hva som er en dårlig idé. En dårlig idé for deg og meg, kan være en kjempegod idé for noen andre. Dessverre. Og dårlige ideer kan samle og engasjere like mange mennesker som gode ideer, hvis de formidles godt. Det har historien lært oss.
Historiefortelling er et mektig verktøy, som kan misbrukes i gale hender. For med sterke fortellinger, kan selv onde ideer tiltrekke seg mange mennesker.
Det er vårt ansvar å kjempe for de ideene vi mener er gode. Og vi må gjøre alt vi kan for å gjøre disse ideene synlige, attraktive, forståelige, engasjerende og samlende.
Og det vårt ansvar å se når en sterk fortelling formidler en dårlig idé.
Da må vi mestre historiefortelling.
Også forferdelige ideer kan samle og engasjere. Det må vi forhindre.

Hva er ditt bidrag?

Har din organisasjon ideer som verden trenger? Ideer om hvordan man løser utfordringer og problemer som folk eller virksomheter har?
Hvis du mener at disse ideene er viktige for samfunnet, så har dere et ansvar for å la verden få vite om dem. Da krever vi at dere kommuniserer disse ideene så godt at folk får høre om dem, forstår dem, engasjeres av dem, føler noe om dem, og stoler på dere.
Ikke tro at ideen din selger seg selv! Og ikke skyld på kundene som ikke skjønner hva som er best for dem. Det er fortelling du formidler som avgjør!
Ideer som løser viktige problemer for folk og samfunn, og som klarer å samle og engasjere mange mennesker, viser seg å være veldig, veldig lønnsomme. Det er derfor dere bør brenne like mye for formidlingen av ideen, som dere gjør for selve ideen.

Kjapt oppsummert

Verden har to behov:
1
At mennesker samles og engasjeres.
2
At viktige ideer, får masse kraft.
Historiefortelling kan løse begge disse. Og hvis vi samler og engasjerer folk gjennom å fortelle historier om de viktige ideene, slår vi to fluer i en smekk.

Pennen og sverdet

Pennen er mektigere enn sverdet, sa den britiske forfatteren og politikeren Edward Bulwer-Lytton. Han levde på begynnelsen av 1800-tallet, hvor man faktisk brukte penner og sverd. Men ser man bort ifra det, er uttrykket enda riktigere og enda mer relevant i dag.
Politikere, influensere, ledere og organisasjonen som har evnen til å samle mennesker rundt et formål, og som klarer å overtale og engasjere til handling, ja, de er dagens konger. De har makt.
For 20 år siden hjalp det lite om du var flink til å kommunisere. Budskapet ditt nådde sjelden lenger enn lokalavisa eller naboen. Med sosiale medier har alle fått muligheten til å nå alle i hele verden, med sine tanker, ideer og historier. Den som formidler sitt budskap på den mest engasjerende måten, blir funnet, valgt, delt, trodd på, lyttet til og fulgt. I dag kan alle bli konger.
Hvis jeg har gjort jobben min godt nok, har du nå forstått at historiefortelling er viktig for verden. Det er fortellingene som vil samle oss rundt de viktigste sakene. Men du lurer sikkert mer på hvorfor historiefortelling er viktig for din organisasjon. Og det er akkurat derfor du bør lese neste kapittel. Som kommer snart.
var video = document.getElementsById("videoID"); video.setAttribute("playsinline", ""); video.setAttribute("muted", ""); video.play();