Tjenester

Jeg hjelper virksomheter med å skape endringskraft.
Kraft = Engasjement * retning
Mitt arbeidet handler om å skape kraft i en organisasjon. Med kraft mener jeg summen av alt engasjement som brukes i riktig retning. Vi må altså både sette en tydelig kurs, og få folk til å ville bidra. Alle organisasjoner er forskjellig, og det finnes ikke én enkel oppskrift som gjelder for alle. Jeg velger å fokusere på tre områder, som henger godt sammen; kommunikasjon, strategi og innovasjon.

3 Tjenesteområder

Kommunikasjon

Å engasjere med historiefortelling
Både intern og ekstern kommunikasjon handler om å engasjere folk. Jeg hjelper virksomheter med å utvikle, fortelle og spre sin historie og sitt budskap. Metodikken og kompetansen har jeg tatt med fra NRK.

Strategi

Å SKAPE gjennomføringskraft
Strategi handler om å prioritere noen få ting man ønsker å bli best på. Og å få alle i organisasjonen til å fokusere på dette - sammen. Min prosess er tydelig og enkel, hvor vi raskt kommer til gjennomføring.

Innovasjon

å øke verdien til kundene
Hva er egentlig verdifullt for dine kunder? Jeg hjelper organisasjoner med å bygge en utviklingsmotor, som strukturerer det kreative arbeidet. Målet er å utnytte kraften i mangfoldet.

Enkelt & engasjerende

Mitt mål, uansett oppdrag, er å formidle kunnskap og historier så enkelt og engasjerende som mulig. Jeg fokusere på visuelle presentasjoner og konkrete eksempler, som gjør det lett å overføre til deres virksomhet.

Dessuten tror jeg på kraften i mangfold, og at vi oppnår det beste resultatet ved å involvere flere mennesker, med ulik kompetanse, personlighet og meninger.
Foredrag, workshop eller full prosess?
Noen organisasjoner ønsker et foredrag på 30 minutter for inspirasjon og underholdning. Andre ønsker å utvikle en ny podkast, og trenger en workshop eller to. Og noen har behov for en strategiprosess, fra innsikt til implementering. Ta kontakt for en uformell prat, hvor dere forteller mer om deres behov og mål. Så finner vi ut hvilken løsning som er best for dere, og som kan ta dere dit dere ønsker.
var video = document.getElementsById("videoID"); video.setAttribute("playsinline", ""); video.setAttribute("muted", ""); video.play();