Viktig for organisasjoner

Organisasjoner er mennesker som samles rundt og engasjeres av et felles mål, et mål om å skape verdi for folk og samfunn. For å lykkes med dette, krever god historiefortelling.

Har dere løsninger som verden trenger?

Har din organisasjon ideer som verden trenger? Ideer om hvordan man løser utfordringer og problemer som folk eller virksomheter har?
Hvis du mener at disse ideene er viktige for samfunnet, så har dere et ansvar for å la verden få vite om dem. Da krever vi at dere kommuniserer disse ideene så godt at folk får høre om dem, forstår dem, engasjeres av dem, føler noe om dem, og stoler på dere.
Ikke tro at ideen din selger seg selv! Og ikke skyld på kundene som ikke skjønner hva som er best for dem. Det er fortelling du formidler som avgjør!
Ideer som løser viktige problemer for folk og samfunn, og som klarer å samle og engasjere mange mennesker, viser seg å være veldig, veldig lønnsomme. Det er derfor dere bør brenne like mye for formidlingen av ideen, som dere gjør for selve ideen.

Organisasjonens fortellinger

Hvis din organisasjon skal gi verden viktige og gode ideer, må du, som leder, forløse kraften som bor i ditt team. Og uansett om teamet er deg og en til, eller 100.000 mennesker, så handler det om å samles rundt og engasjeres av viktige og gode ideer.
Så hvordan skal du som leder samle og engasjerer alle dine medarbeidere? You guessed it. Du skal fortelle historier.
Her er 5 eksempler på fortellinger som kan fortelles av en leder. Dette vil vi selvfølgelig komme mer inn på senere.
Fortelling

Strategien

Type IdÉ
Politisk
Forteller
Donald Trump
Hovedperson
USA
Mål
Be great again!
Motstander
Den etablerte
Hjelper
Donald Trump
Plot forklart
Strategien er fortellingen om organisasjonens reise mot det store målet. Om hvilke hindringer og hvilken konkurranse dere vil møte på veien, hvilke superstyrker dere trenger og hvilke store valg dere må ta for å vinne.
Fortelling

Kundereisen

Type IdÉ
Politisk
Forteller
Donald Trump
Hovedperson
USA
Mål
Be great again!
Motstander
Den etablerte
Hjelper
Donald Trump
Plot forklart
Kundereisen er en fortellingen om kunden som prøver å løse et problem, og hvor dere hjelper hen i alle steg på veien. Denne fortellingen kan brukes både internt for å utvikle løsninger, og eksternt i kommunikasjon med kunden.
Fortelling

Verdiene

Type IdÉ
Politisk
Forteller
Donald Trump
Hovedperson
USA
Mål
Be great again!
Motstander
Den etablerte
Hjelper
Donald Trump
Plot forklart
Mange virksomheter har verdiord, og noen har til og med verdiene på egne PowerPoints. Gode ledere finner og forteller små historier som viser hva verdiene betyr i praksis. Historier om medarbeidere og ledere som tar gode valg.
Fortelling

Suksess-historiene

Type IdÉ
Politisk
Forteller
Donald Trump
Hovedperson
USA
Mål
Be great again!
Motstander
Den etablerte
Hjelper
Donald Trump
plot forklart
Suksesshistorier er alltid populært, og de kan inspirere mange andre i organisasjonen. Disse historiene handler om mennesker i organisasjonen som har lykkes, og som gjerne møtte på masse motstand for å komme i mål.
Fortelling

Personlige historier

Type IdÉ
Politisk
Forteller
Donald Trump
Hovedperson
USA
Mål
Be great again!
Motstander
Den etablerte
Hjelper
Donald Trump
Plot forklart
Dine medarbeidere må ha tillit til deg som leder. De må "kjøpe" deg. Det betyr at du også må selge ideen om deg som leder, og fortelle historier om deg. Dette er fortellingene som sier noe om hvem du er og hva du står for.

Pennen og sverdet

Pennen er mektigere enn sverdet, sa den britiske forfatteren og politikeren Edward Bulwer-Lytton. Han levde på begynnelsen av 1800-tallet, hvor man faktisk brukte penner og sverd. Men ser man bort ifra det, er uttrykket enda riktigere og enda mer relevant i dag.
Politikere, influensere, ledere og organisasjonen som har evnen til å samle mennesker rundt et formål, og som klarer å overtale og engasjere til handling, ja, de er dagens konger. De har makt.
For 20 år siden hjalp det lite om du var flink til å kommunisere. Budskapet ditt nådde sjelden lenger enn lokalavisa eller naboen. Med sosiale medier har alle fått muligheten til å nå alle i hele verden, med sine tanker, ideer og historier. Den som formidler sitt budskap på den mest engasjerende måten, blir funnet, valgt, delt, trodd på, lyttet til og fulgt. I dag kan alle bli konger.

Neste kapittel: Hvorfor funker fortellinger?

Hvis jeg har gjort jobben min godt nok, har du nå forstått at historiefortelling er viktig. Og skal du samle og engasjere folk, må du fortelle historier. Dette kan virke magisk, men det er altså ikke det. Fortellinger funker av en grunn. Og i det neste kapittelet skal jeg forklare hvorfor. Det vil handle litt om hjernen vår og litt om evolusjonen, men mest om noe vi alle kjenner på hver dag: Følelser!
var video = document.getElementsById("videoID"); video.setAttribute("playsinline", ""); video.setAttribute("muted", ""); video.play();